Vlastivěda 20. 9. 2022

ÚTERÝ 20. 9. 2022 2 vyučovací hodiny Nejprve si zopakujeme ústně, co jsme probírali minulý

Český jazyk 19. – 23. 9. 2022

PONDĚLÍ 19. 9. 2022  vyučovací hodina:  rozcvička: vyjmenovaná slova – vyjmenuj slova po b, f,